Suszarki do rąk dla szkół

Standard łazienek szkolnych jest określony przez rozporządzenie Ministra Edukacji. Szkoła musi zapewnić swoim uczniom odpowiednie warunki, w tym wyposażenie niezbędne do zachowania higieny – ciepłą wodę, mydło oraz ręczniki papierowe lub suszarki do rąk. Które rozwiązanie do osuszania rąk jest lepsze w szkołach? Czy każda suszarka sprawdzi się w dziecięcej łazience?

Suszarki do rąk dla szkół

Suszarka do rąk – to się opłaca

Większość polskich szkół ma ograniczony budżet. Decyzja o zakupie podajników na ręczniki papierowe lub suszarek często podejmowana jest na podstawie ceny. Koszt samego zakupu podajników na ręczniki jednorazowe jest niższy niż koszt zakupu suszarek do rąk. Ważną informacją dla szkół są jednak późniejsze koszty eksploatacji.

Na koszt ręczników składa się zakup ręczników, koszt sprzątania łazienek na bieżąco ze zużytych ręczników, koszt odpadów, a także koszt pracy personelu, który będzie uzupełniał podajniki. Warto wziąć pod uwagę specyfikę szkolnych toalet. Są one narażone na wandalizm. Częstą sytuacją może być wyrzucanie ręczników papierowych do toalety, co skutkuje awarią, a nawet zalaniem łazienki. Nie są to rzadkie przypadki nawet w toalecie dla dorosłych.

Korzystanie z suszarek do rąk niesie za sobą jedynie koszty zużytej energii elektrycznej. W zależności od modelu suszarka może posiadać różne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Tańsze suszarki o niższej mocy suszą ręce dłużej, co może ostatecznie generować wyższe rachunki. Drugą grupą są suszarki o dużej mocy i krótszym czasie suszenia. Najlepszym rozwiązaniem jest wybór ergooszczędnych modeli suszarek, które mają niższą moc i jednocześnie pobierają mniejszą ilość prądu niż modele o dużej mocy. Suszarki również narażone są na akty wandalizmu. W szkołach, w których często dochodzi do dewastacji wyposażenia, warto zainstalować suszarki wandaloodporne.

Wiek dziecka a suszarka do rąk

W przypadku ręczników papierowych wiek dziecka nie ma znaczenia. Z korzystaniem z papieru radzą sobie równie dobrze małe i starsze dzieci. Inaczej jest w kwestii suszarek do rąk. Młodsze dzieci gorzej znoszą hałas pracującej suszarki. Jednocześnie nie są wystarczająco cierpliwe, aby wytrzymać dłuższy cykl suszenia suszarki. Uczniowie w wieku 10 lat i starsi, mogą bez problemu korzystać z każdego rodzaju suszarki do rąk.

Warto pamiętać, że wiek dzieci determinuje również wysokość montażu suszarek, szczególnie jeśli mamy do czynienia z zespołem szkół i wiek uczniów jest bardzo zróżnicowany. Zalecana wysokość montażu suszarek w szkołach, gdzie przebywają młodsze dzieci to 95 cm.

Ekologiczna szkoła z suszarkami

Placówki edukacyjne powinny być wzorem dla swoich uczniów, także w kwestii ekologii. Korzystanie z suszarek do rąk zamiast z ręczników papierowych ma mniejszy wpływ na środowisko naturalne.

Jak ocenia się wpływ poszczególnych rozwiązań na środowisko? Naukowcy analizują nie tylko sam proces użycia, ale cały cykl życia sprzętu od produkcji i jej wpływu na środowisko, po składowanie odpadów.

W takiej analizie przegrywają ręczniki papierowe. Nie tylko zużywa się więcej wody do produkcji ręczników, ale również liczba odpadów związana ze zużytymi ręcznikami jest znacznie większa niż w przypadku zużytych suszarek do rąk. Zużytych ręczników nie można ponownie przetworzyć, suszarki zaś poddawane są recyklingowi.

Emisja dwutlenku węgla do atmosfery jest większa dla ręczników papierowych. Jeśli wziąć pod uwagę także coraz nowocześniejsze suszarki, których zapotrzebowanie na energię maleje, suszarki do rąk kwalifikują się jako rozwiązanie przyjazne dla środowiska.

Zalety zastosowania suszarek do rąk w szkołach

Montaż suszarek do rąk w szkolnych toaletach jest rozwiązaniem niosącym wiele korzyści zarówno dla szkoły, jak i dla środowiska naturalnego. Łazienki wyposażone w suszarki do rąk zapewniają uczniom higieniczne i komfortowe warunki przy jak najmniejszym nakładzie pracy personelu sprzątającego. To rozwiązanie spełnia także wymogi stawiane przez ustawodawcę w zakresie wyposażenia łazienek szkolnych.